Impressum

 Na podstawie podpisanej umowy licencyjnej,  zawartej z grupą medialną laut.ag, nadajemy nasze programy radiowe na platformie streamingowej  licencjodawcy https://laut.fm/, poprzez dwie stacje internetowe: Radio Wyżyny i Wyżyny Classic. Witryna radiowyzyny.pl jest ściśle związana z tymi stacjami i spełnia rolę informacyjną.

laut.aglicencyjnej
Seilerstraße 7
78467 Konstancja
Faks: 07531 – 69238 – 11

Sąd Rejonowy we Freiburgu i. B.
HRB 381837
NIP: DE213331580

Zarząd: Rainer Henze
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Bauer

Odpowiedzialny zgodnie z § 18 ust. 2 MStV: Rainer Henze (adres jak wyżej)

Organ nadzorczy: Państwowa Agencja ds. Komunikacji (www.lfk.de)

Mail: radio@laut.fm (proszę nie wysyłać e-maili promocyjnych)